trung tâm kế toán hà nội


Tình huống hạch toán thanh lý CCDC thì phải hạch toán như thế nào ??
 
Câu hỏi:
 
Khi xuất dùng CCDC ghi:
Nợ TK 142: 12.000.000
   Có TK 153: 12.000.000
CCDC phân bổ trong 12 tháng mỗi tháng định khoản:
Nợ TK 642: 1.000.000
   Có TK 142: 1.000.000
Sau khi phân bổ hết tôi thanh lý CCDC thì hạch toán như thế nào
 
Giải đáp tình huống hạch toán thanh lý CCDC:
 
1/Thu về bán CCDC
 
Nợ TK 111,112,131..
  Có TK 711
  Có TK 333
 
2/Chi phí khi thanh lý CCDC:
Nợ TK 811
   Có TK 111,112,131
 
3/Sau khi thanh lý, bạn ghi giảm CCDC
 
Nếu CCDC chưa phân bổ hết :
 
Nợ TK 811
 
     Có TK 142,242
 
Nếu đã phân bổ hết, bạn căn cứ biên bản thanh lý, giảm danh sách CCDC trên sổ sách theo dõi
 
Bạn cần học kinh nghiệm làm kế toán hay bạn chưa biết làm báo cáo tài chính tham khảo:
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnHỗ trợ trực tuyến

0988 043 053