trung tâm kế toán hà nộiKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp mới nhất, Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp qua các năm, các trường hợp tính thuế TNDN đặc biệt được chia sẻ trong bài viết dưới đây:

Mức thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất tính đến thời điểm hiện tại

– Mức thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng là 20%.

– Tổng doanh thu để xác định mức thuế suất thuế TNDN 20%. Cụ thể như sau:

Căn cứ vào chỉ tiêu mã số [01] và [08] của phụ lục 03-1A/TNDN kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 03/TNDN của năm trước liền kề.

Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp qua các năm như sau:

“1. Kể từ ngày 01/01/2014, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22%, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này và các trường hợp được áp dụng thuế suất ưu đãi.

…..

2. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam (kể cả hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp) hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất 20%.

Tổng doanh thu năm làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% quy định tại khoản này là tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề được xác định căn cứ vào chỉ tiêu mã số [01] và chỉ tiêu mã số [08] trên Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của kỳ tính thuế năm trước liền kề theo Mẫu số 03-1A/TNDN kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính về quản lý thuế.”

Như vậy mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015 được xác định như sau:

– Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm từ 20 tỷ đồng trở xuống thì áp dụng thuế suất thuế TNDN là 20%.

– Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm trên 20 tỷ đồng thì áp dụng thuế suất thuế TNDN là 22%.

– Tổng doanh thu năm được xác định là tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ năm trước liền kề trên chỉ tiêu 01 và chỉ tiêu 08 của Phụ lục 03-1A/TNDN kèm tờ khai quyết toán thuế TNDN.

Mức thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất năm 2020


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnHỗ trợ trực tuyến

0988 043 053