Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Kê khai các loại thuế phải nộp bao gồm những gì

Kê khai các loại thuế phải nộp bao gồm những gì

Kê khai các loại thuế phải nộp bao gồm những gì

Thuế là một khoản đóng góp bắt buộc của các pháp nhân, thể nhân cho nhà nước theo mức độ và thời gian được pháp luật quy định, không mang tính chất hoàn trả trực tiếp, nhằm sử dụng cho mục đích chung toàn xã hội

kê khai các loại thuế

Vậy kê khai các loại thuế bao gồm những phần gì:

Kê khai theo tháng phải nộp những gì

Báo cáo thuế GTGT

Tạm tính thuế TNCN

Kê khai theo quý phải nộp những gì:

Tạm tính thuế TNDN

Tạm tính thuế TNCN

Báo cáo sử dụng hóa đơn quý(nộp chậm nhất vào ngày 20 tháng sau quý)

Kê khai theo năm phải nộp những gì:

Báo cáo tài chính năm

Báo cáo quyết toán thuế TNDN

Báo cáo quyết toán thuế TNCN

Báo cáo nộp thuế môn bài cho năm sau

Thời gian nộp chậm nhất là 31/3 năm sau

Để nắm bắt chi tiết về kê khai thuế trước tiên bạn cần tham khảo: công việc của kế toán thuế

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Rate this post