trung tâm kế toán hà nộiKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Hướng dẫn Tính thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng đất Căn cứ Khoản 5 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC 

Căn cứ Khoản 5 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân quy định:

Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng đất

a) Trường hợp xác định được thu nhập tính thuế, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản được xác định như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp

=

Thu nhập tính thuế

x

Thuế suất 25%

b) Trường hợp người nộp thuế không xác định hoặc không có hồ sơ để xác định giá vốn hoặc giá mua hoặc giá thuê và chứng từ hợp pháp xác định liên quan của hoạt động chuyển nhượng bất động sản làm cơ sở xác định thu nhập tính thuế thì thuế thu nhập cá nhân được xác định như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp

=

Giá chuyển nhượng

x

Thuế suất 2%

 

cách tính thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng đất

Ví dụ: Tôi muốn hỏi về vấn đề thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng đất như sau: Tôi muốn chuyển nhượng một mảnh đất ở 100m2 cho anh Phong với giá 880.000.000 đồng. Không biết tôi sẽ phải đóng thuế bao nhiêu? Mong được công ty tư vấn giúp

Giải đáp:

Số tiền thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng đất được xác định theo một trong hai công thức sau:
 
+) Nếu xác định được giá vốn khi chuyển nhượng đất bằng 25% thu nhập tính thuế.
 
Tiền thuế = (880.000.000 – giá vốn) x 25%
 
+) Nếu không xác định được thu nhập tính thuế thì số tiền thuế phải nộp là 2% giá chuyển nhượng.
 
Tiền thuế = 880.000.000 x 2% = 17.600.000 đồng.
 
 
Tìm hiểu thêm về thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng đất:
 
Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế
 
5. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản
 
Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là khoản thu nhập nhận được từ việc chuyển nhượng bất động sản bao gồm:
 
a) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
 
b) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Tài sản gắn liền với đất bao gồm:
 
b.1) Nhà ở, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai.
 
b.2) Kết cấu hạ tầng và các công trình xây dựng gắn
 
……………………………………….”
 
Do đó, thu nhập từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất là đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân.
 
Bên cạnh đó, căn cứ Điều 12 Thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định:
 
“Điều 12. Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản
 
Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là thu nhập tính thuế và thuế suất.
 
1. Thu nhập tính thuế
 
a) Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có công trình xây dựng trên đất được xác định bằng giá chuyển nhượng trừ (-) giá vốn và các chi phí hợp lý liên quan
 
a.1) Giá chuyển nhượng
 
Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất là giá thực tế ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng.
 
Trường hợp không xác định được giá thực tế chuyển nhượng hoặc giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng thì giá chuyển nhượng sẽ được xác định theo bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.
 
a.2) Giá vốn:
 
Giá vốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong một số trường hợp cụ thể được xác định như sau:
 
a.2.1) Đối với đất có nguồn gốc Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất thì giá vốn căn cứ vào chứng từ thu tiền sử dụng đất của Nhà nước.
 
a.2.2) Đối với đất có nguồn gốc do Nhà nước giao không phải trả tiền hoặc được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật thì giá vốn của đất chuyển nhượng được xác định theo giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm giao đất.
 
a.2.3) Đối với đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng từ các tổ chức, cá nhân thì giá vốn căn cứ vào giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
 
a.2.4) Đối với trường hợp đấu giá chuyển quyền sử dụng đất thì giá vốn là số tiền phải thanh toán theo giá trúng đấu giá.
 
a.2.5) Đối với đất có nguồn gốc không thuộc các trường hợp nêu trên thì giá vốn căn cứ vào chứng từ chứng minh thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để xác định giá vốn.
 
a.3) Chi phí hợp lý liên quan
 
Chi phí hợp lý liên quan được trừ khi xác định thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất là các chi phí thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động chuyển nhượng có chứng từ, hóa đơn theo chế độ quy định, bao gồm:
 
a.3.1) Các loại phí, lệ phí theo quy định của pháp luật liên quan đến cấp quyền sử dụng đất mà người chuyển nhượng đã nộp ngân sách Nhà nước.
 
a.3.2) Chi phí cải tạo đất, san lấp mặt bằng (nếu có).
 
a.3.3) Các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất như chi phí để làm các thủ tục pháp lý cho việc chuyển nhượng, chi phí thuê đo đạc.

 


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnHỗ trợ trực tuyến

0988 043 053