Trang chủ HTKK mới nhất Cập nhật ứng dụng kế khai thuế HTKK 4.7.8 ngày 02/04/2022

Cập nhật ứng dụng kế khai thuế HTKK 4.7.8 ngày 02/04/2022

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.7.8 mới nhất 2022 là Phần mềm HTKK 4.7.8 mới nhất ngày 02/04/2022 của Tổng cục thuế. Download phần mềm HTKK 4.7.8 miễn phí tại đây.

Ngày 02/04/2022 Tổng cục Thuế thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) 4.7.8

Cập nhật ứng dụng kế khai thuế HTKK 4.7.8 ngày 02/04/2022
Cập nhật ứng dụng kế khai thuế HTKK 4.7.8 ngày 02/04/2022

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

V/v Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.7.8 cập nhật một số nội dung phát sinh

          Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.7.8 bổ sung các mẫu tờ khai quý theo mẫu biểu quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế đồng thời cập nhật một số nội dung trong quá trình triển khai HTKK 4.7.7, cụ thể như sau:

 1. Nâng cấp bổ sung các mẫu biểu tờ khai quý theo Thông tư 80/2021/TT_BTC:
 • Tờ khai phí, lệ phí và các khoản thu khác do cơ quan đại diện nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài thực hiện thu (01/PHLPNG)
 • Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hãng hàng không ở nước ngoài (01/HKNN)
 • Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài (01/TBH)
 • Tờ khai phụ thu tạm tính (01/PTHU-DK)
 • Tờ khai thuế đối với hoạt động khai thác tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý (01/KTTSBĐ)
 1. Cập nhật một số nội dung phát sinh
 • Cập nhật tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (03/TNDN):
 • Cập nhật kết chuyển giá trị từ phụ lục lên các chỉ tiêu G1, G2, G3, G4.
 • Cập nhật chức năng in: Cập nhật in đúng tên phụ lục Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm là “Phụ lục Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm theo nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15”
 • Cập nhật tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài (02/NTNN):
 • Cập nhật không bắt buộc nhập cột [10] – số lượng lao động tại bảng kê 02-1/NTNN.
 • Cập nhật tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (02/QTT-TNCN):
 • Cập nhật chức năng kết xuất XML đủ dữ liệu thông tin Người ký đã nhập.

Bắt đầu từ ngày 02/04/2022, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.7.8 thay cho các phiên bản trước đây.

Download phần mềm HTKK 4.7.8 mới nhất 02/04/2022:

Link: https://www.fshare.vn/file/F6CXEW2C7OJD

Lưu ý khi nâng cấp HTKK 4.7.8
Trường hợp: Máy tính các bạn đã cài phần mềm HTKK 4.7.7 rồi -> Các bạn chỉ cần mở phần mềm HTKK 4.7.8 đó lên -> Phần mềm sẽ hiển thị Thông báo cập nhật lên Phần mềm HTKK 4.7.8 -> Các bạn bấm nút “Có”

-> Tiếp đó chỉ việc đợi phần mềm chạy cập nhật là xong nhé:

Như vậy là các bạn đã nâng cấp xong Phần mềm HTKK 4.7.8 nhé

Trường hợp phần mềm không hiển thị như trên thì các bạn gỡ phần mềm cũ ra -> Cài phần mềm HTKK 4.7.7 nhé.
– Trước khi gỡ nhớ “Sao lưu dữ liệu” nhé! (Mặc dù khi gỡ HTKK 4.7.7 ra, rồi cài lại HTKK 4.7.8 thì không bị mất dữ liệu, nhưng mình khuyên các bạn vẫn nên sao lưu tra trước khi gỡ nhé)

5/5 - (1 bình chọn)