Trang chủ TÀI LIỆU KẾ TOÁN Cách nhớ bảng hệ thống tài khoản kế toán nhanh nhất

Cách nhớ bảng hệ thống tài khoản kế toán nhanh nhất

Kế Toán Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm nhớ bảng hệ thống tài khoản kế toán
Hướng dẫn Cách nhớ bảng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 200, quyết định 48 nhanh nhất 
Bước 1. Phân loại 2 nhóm tài khoản như hình vẽ
Cách nhớ bảng hệ thống tài khoản kế toán nhanh nhất

Các bạn có thể phân chia hệ thống TK này ra từng loại để học

TK Tài SảnĐầu 1 + Đầu 2Phát sinh tăng ghi bên nợ; phát sinh giảm ghi bên có
TK Nguồn VốnĐầu 3 + Đầu 4Phát sinh giảm ghi bên nợ; phát sinh tăng ghi bên có
TK Doanh ThuĐầu 5 + Đầu 7Mang tính chất Nguồn vốn
TK Chi PhíĐầu 6 + Đầu 8Mang tính chất Tài sản
TK Xác định KQKDĐầu 9

Hoặc chúng ta có thể phân loại hệ thống TKKT theo cách sau để học:

Nhắc đến TiềnNhớ đến TK đầu 1
Nhắc đến Chi Phi dài hạn + TSCDNhớ đến TK đầu 2
Nhắc đến Nợ phải trả, các khoản phải nộpNhớ đến TK đầu 3
Nhắc đến Vốn CSHNhớ đến TK đầu 4
Nhắc đến Doanh thuNhớ đến TK đầu 5; 7
Nhắc đến Chi phíNhớ đến TK đầu 6; 8
Nhắc đến việc tập hợp CP và DTNhớ đến TK đầu 9
Bước 2. Học cách ghi nhớ BẢN CHẤT từng nhóm tài khoản và từng loại tài khoản, bằng cách trả lời cho câu hỏi:
– Tên của Nhóm tài khoản này/ Ký hiệu Tài khoản này là gì?
– Nhóm tài khoản này/ Ký hiệu Tài khoản này dùng để phản ánh cái gì?
– Nhóm tài khoản này/ Ký hiệu Tài khoản này dùng trong những trường hợp nào?
Bước 3. Khi gặp một nội dung kinh tế phát sinh chúng ta phải nhận biết được HOẠT ĐỘNG KINH TẾ đó nói lên cái gì? Sau đó
– Đối chiếu với mục 2 xem chúng ta sẽ lựa chọn Tài khoản nào để phản ánh
– Sau khi lựa chọn được Nhóm tài khoản hoặc Tài khoản cụ thể thì nhớ đến Nhóm tài khoản ở hình vẽ
– Tài khoản lựa chọn thuộc “đầu số” nào thì bút toán sẽ lựa chọn được NỢ hoặc CÓ cho tài khoản ấy. Tài khoản đối ứng còn lại đương nhiên sẽ hạch toán ngược lại với TK vừa lựa chọn vì nguyên tắc kế toán TỔNG PHÁT SINH NỢ = TỔNG PHÁT SINH CÓ
Nếu bạn chưa biết gì về kế toán? Hoặc học rồi quên gần hết muốn học kế toán thực tế tham khảo khóa: Học kế toán thực hành
5/5 - (1 bình chọn)